SNS REAAL Fonds: actueel, ondernemend en maatschappelijk betrokken

 

SNS REAAL Fonds steunt projecten en programma’s voor Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. Zo willen we iets betekenen voor de  samenleving. Meer dan alleen donateur, is het Fonds een partner die zich richt op samenwerking met partijen, om samen de gestelde doelen te bereiken. Professionele partijen kunnen bij ons een aanvraag indienen voor ondersteuning vanaf 10.000 euro.

Het Fonds speelt een actieve rol in het vinden van passende projecten. Door middel van programmaregelingen wordt de participerende rol van het Fonds versterkt. Dit moet ervoor zorgen dat aanvragers ons ervaren als een echte partner die meer doet dan alleen maar geld geven.

Ons donatiebudget voor de komende jaren is minder dan voorheen. We moeten daarom scherpere keuzes maken. En het betekent dat we een aantal thema’s niet langer steunen. Het gaat hierbij om samenwerkingsprojecten tussen amateurs en professionals, aankopen van kunstwerken en restauraties van monumenten en aanvragen in de sectoren Wetenschap, Cultureel Erfgoed en Erfgoededucatie. 

Wilt u een aanvraag indienen? Ga dan direct naar Aanvragen.

Laatste nieuws

TaalTrip nu ook in het praktijkonderwijs

woensdag 09 april 2014 10:32 Het project TaalTrip van jongerenorganisatie JINC is uitgebreid. Het taalproject bestond al voor het basisonderwijs, maar is nu ook beschikbaar voor het praktijkonderwijs. In het praktijkonderwijs zijn er bovengemiddeld veel kinderen met een laag niveau van geletterdheid. Met de TaalTrip wil JINC de taalkennis, de woordenschat en de algemene ontwikkeling van deze leerlingen vergroten. lees verder

Dutch Electronic Art Festival over de val van vooruitgang

woensdag 09 april 2014 10:24 Tijdens Dutch Electronic Art Festival (DEAF) buigen kunstenaars, wetenschappers, vormgevers en ontwikkelaars zich over de toekomst van innovatie. Heeft de uitvinding van gisteren niet de toekomst, terwijl wat er morgen bedacht wordt juist een stap terug is? Zijn de innovaties van nu echt een verbetering op wat er al was, of is innoveren een doel op zich geworden? Deze en andere vragen vormen het hoofdthema van DEAF dit jaar: The progress trap. lees verder